Målsättning

 

Målsättning i arbete med barnen i familjedaghemmet

 

 

 • Vi vill ge barnen trygghet och glädje.
  • Vi vill att barnen ska lära sig att ta hänsyn och visa respekt för varandra.
  • Lära barnen om djur och natur.
  • Vi vill att verksamheten ska vara rolig och att fantasi, kreativitet och nyfikenhet stimuleras.
  • Alla barnen får vara med och bestämma om aktiviteter och påverka innehåll i samling, sånger och lekar.
  • Lära barnen att vara en bra kompis och att alla är lika mycket värda.
  • Vi följer likabehandlingsplanen.

• Margretelunds Familjedaghem © 2009 - 2022 •